22 września 2018. imieniny: Tomasz, Maurycy
  × strona główna
° Modernizacja i przebudowa dróg, transport
° Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
° Oświata
° Działania na rzecz bezpieczeństwa
° Oświetlenie ulic i dróg gminnych
° Służba Zdrowia
° Administracja
° Gospodarka komunalna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sobienie-Jeziory
tel. +48 25 685-80-90
gminasj@gminasj.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Gospodarka komunalna
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sobieniach-Jeziorach 2014r.
Koszt realizacji zadania: 347 629,49 zł

 

 

Plac zabaw w Dziecinowie (Fundusz Sołecki) 2014r.
Koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł

- utwardzenie placu kostką brukową,
- lampy parkowe i ławki,
- fontanna z montażem.

Zakup ciągnika komunalnego Kubota wyposażonego w zamiatarkę, przyczepkę, kosiarkę i pług śnieżny - 2014r.
Koszt realizacji zadania: 77 300,00 zł