26 lutego 2020. imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
  × strona główna
° Modernizacja i przebudowa dróg, transport
° Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
° Oświata
° Działania na rzecz bezpieczeństwa
° Oświetlenie ulic i dróg gminnych
° Służba Zdrowia
° Administracja
° Gospodarka komunalna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sobienie-Jeziory
tel. +48 25 685-80-90
gminasj@gminasj.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Gospodarka komunalna
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sobieniach-Jeziorach 2014r.
Koszt realizacji zadania: 347 629,49 zł

 

 

Plac zabaw w Dziecinowie (Fundusz Sołecki) 2014r.
Koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł

- utwardzenie placu kostką brukową,
- lampy parkowe i ławki,
- fontanna z montażem.

Zakup ciągnika komunalnego Kubota wyposażonego w zamiatarkę, przyczepkę, kosiarkę i pług śnieżny - 2014r.
Koszt realizacji zadania: 77 300,00 zł

 

Doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach (Fundusz Sołecki) 2014r.
Koszt realizacji zadania: 23 723,00 zł

- zakup piłkochwytów,
- urządzenia zabawowe,
- altana rekreacyjna


Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb sołectwa Wysoczyn (Fundusz Sołecki) 2014r.
Koszt realizacji zadania: 14 800,00 zł
 
Zakup koszy ulicznych w m. Sobienie-Jeziory 2014r.
Koszt realizacji zadania: 6 076,20 zł

 

Zakup gabloty wolnostojącej i wymiana tablicy na pomniku w Radwankowie Szlacheckim 2014r.
Koszt realizacji zadania: 2 468,49 zł

 

 
Remont pomnika z II wojny światowej na cmentarzu w Sobieniach-Jeziorach 2014r.
Koszt realizacji zadania: 9 102,00 zł

  Uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9 000,00 zł

Siłownia plenerowa w Sobieniach-Jeziorach 2014r.
Koszt realizacji zadania: 38 093,10 zł

 Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w wysokości 24 776,00 zł
 

Remont świetlicy w Sobieniach-Jeziorach 2014 r.
Koszt realizacji zadania: 159 287,59 złUzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 59 299,00 zł


Odnowa miejscowości Szymanowice Małe 2014r.
Koszt realizacji zadania: 52 890,00 zł

Uzyskano dofinansowanie w ramach Osi IV LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 31 200,00 zł

Zakres zadania:
- podwyższenie terenu,
- budowa ogrodzenia wraz z furtką,
- budowa placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury: altana, ławki, latarnie, kosz na śmieci, stojak na rowery, grill kamienny,
- utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej.
Remont świetlicy w m. Warszówka 2013/2014
Koszt realizacji zadania: 139 414,80 zł

Uzyskano dofinansowanie w ramach Osi IV LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 90 676,00 zł

Zakres zadania:
- wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obudowa kominów cegłą klinkierową,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
- wymiana płytek podłogowych na gres,
- odbicie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- remont wewnętrznej instalacji sanitarnej 


źródło: www.facebook.com/warszowka

 

Odnowa centrum wsi Sobienie Szlacheckie 2013r.
Koszt realizacji zadania: 154 819,35 zł


 
Uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych (netto) operacji

 

Remont budynku świetlicy w Dziecinowie 2013r.
Koszt realizacji zadania: 148 769,59 zł

  Uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych (netto) operacji

 

 

Wykonanie pomnika na grobie wojennym w Warszawicach 2013r.
Koszt realizacji zadania: 7 134,00 złUzyskano dotację z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 000,00 zł

Odbiór i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu gm. Sobienie-Jeziory 2013r.
Koszt realizacji zadania: 30 541,05 zł


Uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25 660,80 zł
Plac rekreacji w m. Siedzów jako miejsce wypoczynku i integracji społecznej - 2012r.
Koszt realizacji zadania: 50 873,17 zł.

Uzyskano dofinansowanie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 w wysokości 31 000,00 zł

Przebudowa targowiska w miejscowości Sobienie-Jeziory - 2013r.
Koszt realizacji zadania: 1 800 287,07 zł


Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości 732 291,00 zł  


 

Odnowa centrum wsi Sobienie Biskupie - 2012r.
Koszt realizacji zadania: 248 427,88 zł


Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości 154 105,00 zł

 

Odnowa centrum wsi Wysoczyn - 2012r.
Koszt realizacji zadania: 233 953,86 zł


Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości 145 279,00 zł

Odnowa centrum wsi Sobienie- Jeziory - ul. Duży Rynek - 2012r.
Koszt realizacji zadania: 142 983,42 zł


Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości 87 185,00 zł  

Oznakowanie przejazdów kolejowych kat. D w m. Dziecinów, Warszawice, Warszówka - 2012r.
Koszt realizacji zadania: 4 575,60 zł

 

Odnowienie mogiły zbiorowej Powstańców Styczniowych w Starym Zambrzykowie - 2012r.
Koszt realizacji zadania: 21 388,20 zł


Uzyskano dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 20 000,00 zł

Budowa placów zabaw w Siedzowie i w Sobieniach Szlacheckich - 2012r.
Koszt realizacji zadania: 16 136,99 zł

 

Monitoring w m. Sobienie-Jeziory, ul. Duży Rynek - 2011r.
Koszt realizacji zadania: 27 158,00 zł
 
Remont i wyposażenie budynku świetlicy w Starym Zambrzykowie - 2011r.
Koszt realizacji zadania: 59 830,90 zł


Uzyskano dofinansowanie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 31 000,00 zł

Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w m. Sobienie Biskupie - 2011r.
Koszt realizacji zadania: 4 674,00 zł

 

Budowa placu zabaw w Śniadkowie Dolnym - 2011r.
Koszt realizacji zadania: 7 099,56 zł (Fundusz Sołecki)

 

Budowa placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach (ul. Lipowa) - 2011r.
Koszt realizacji zadania: 9 348,00 zł (Fundusz Sołecki)

 

Zagospodarowanie terenów zielonych – skwerów w centrum wsi Sobienie-Jeziory - 2010r.
Koszt realizacji zadania: 87 550,09 zł
 
Odnowienie pomnika na cmentarzu w Sobieniach-Jeziorach 2010r.
Koszt realizacji zadania: 3 477,00 zł

 

Odnowienie pomnika w Radwankowie Szlacheckiem 2010r.
Koszt realizacji zadania: 17 594,07 zł
Przed remontem

 

Po remoncie

 

 

Budowa boiska sportowego w m. Sobienie-Jeziory 2009/2010 r.
Dotychczasowy koszt realizacji zadania: 121 528,12 zł

w tym:
- zakup
siatki, bram i furtek do ogrodzenia boiska - 21 305,75 zł ;
- w
ykonanie oświetlenia  - 25 002,36 zł;
- niwelacja terenu, zakup trawy, prace porządkowe - 13 659,24 zł;
- zakup i montaż bramek do piłki nożnej - 6 259,84 zł;
- zakup wyposażenia boiska (piłki, siatki, wózek do oznaczania linii itp.) - 4 377,28 zł;
- trybuny - 37 576,00 zł;
- materiały do montażu ogrodzenia na boisku - 604,83 zł;
- ziemia, trawa - 267,00 zł;
- obrzeża, cement - 900,00 zł;
- beton pod trybuny - 1 793,40 zł;
- nawozy  - 790,00 zł;
- rozsiew nawozów i koszenie - 1467,22 zł;
- wiercenie studni - 2 342,40 zł;
- montaż bramek i słupków - 1 756,80 zł;
- wytyczenie obrysu boiska - 976,00 zł;
- korytowanie, ustawienie obrzeży pod trybuny - 2 450,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 32 415,00 zł z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

 

 

 

 

Zakup 2 szt. kosiarek samobieżnych 2009 r.
Koszt realizacji zadania: ok. 30 000 zł


Jedna z kosiarek, wyposażona w pług do odśnieżania, zamiatarkę i kosiarkę,  będzie wykorzystywana w pracach porządkowych i dla potrzeb boiska w Sobieniach-Jeziorach, natomiast druga będzie służyła członkom Klubu Sportowego "Wisła Dziecinów" do koszenia użytkowanego przez nich boiska.

Budowa placów zabaw w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy
Plac zabaw w Szymanowicach Dużych

Na terenie gminy znajduje się dziewięć placów zabaw:
- w Sobieniach-Jeziorach przy Świetlicy Wiejskiej;
- w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Piwonińskiej na terenie osiedla;
- w Warszawicach przy Szkole Podstawowej;
- w Warszawicach przy Kościele Parafialnym;
- w centrum wsi Szymanowice Duże;
- w Wysoczynie obok budynku OSP;
- w Siedzowie przy Szkole Podstawowej;
- w centrum wsi Sobienie Biskupie;
- w Dziecinowie przy budynku OSP

Plac zabaw w Wysoczynie

W latach 2004-2005 na utworzenie placów zabaw przeznaczono kwotę 46 189,20 zł.

Plac zabaw w Siedzowie

 

Plac zabaw w Sobieniach-Jeziorach

 

Remonty Świetlic Wiejskich
Koszt realizacji zadania: 111 721,63 zł

w tym:
- Śniadków Dolny - wymiana okien - 12 100 zł;
- Sobienie-Jeziory - remont podłogi i łazienek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 50 756,64 zł;
- Piwonin - wymiana okien - 14 988 zł;
- Stary Zambrzyków - budowa łazienek - 10 246 zł;
- Gusin - wymiana okien i drzwi - 15 656,73 zł;
- Dziecinów - wymiana okien - 7 974,26 zł

Remont pomnika w Starym Zambrzykowie 2005r.
Koszt realizacji zadania: 3 363 zł - zakup materiałów, prace remontowe zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców Zambrzykowa

 

Remont pomnika na cmentarzu w Sobieniach-Jeziorach 2004r.
Koszt realizacji zadania: 19 500 zł

 

Remont budynku dla potrzeb członków Klubu Sportowego w Dziecinowie 2004r.
Koszt realizacji zadania: 54 109 zł

 

Remont pomnika w Piwoninie 2004r.
Koszt realizacji zadania: 3 216 zł

 

Remont instalacji burzowej w Sobieniach-Jeziorach
Koszt realizacji zadania: 15 495,16 zł
 
Odnowienie pomnika na cmentarzu w Warszawicach 2003r.
Koszt realizacji zadania: 9 089 zł

 

Remont pomnika w Sobieniach-Jeziorach 2003r.
Koszt realizacji zadania: 10 470 zł

 

Wymiana i remonty przystanków autobusowych na terenie gminy 2004/2005r.
Koszt realizacji zadania: 18 477 zł

 

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakie działania są najistotniejsze w rozwoju gminy w najbliższych latach?
rozwój infrastruktury tech.
rozwój sektora usług i turystyki
łatwy dostęp do edukacji
rozwój przedsiębiorczości
rozwój nowych tech.informacyjnyc
zobacz wyniki

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA