26 lutego 2020. imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
  × strona główna
° Przyroda i turystyka
° Historia
° Ciekawe miejsca
° Zabytki
° Gospodarka
° Sołectwa
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sobienie-Jeziory
tel. +48 25 685-80-90
gminasj@gminasj.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Ciekawe miejsca

Architekturę i budownictwo sakralne reprezentują zespoły kościołów w Sobieniach-Jeziorach
i Warszawicach. Murowany kościół par. p.w. Wszystkich Świętych w Sobieniach Jeziorach, należy
do niewielkich budowli z charakterystyczną dość wysoką wieżą z wielostopniowymi skarpami
w narożach. Kościół ten jest ważnym akcentem architektonicznym w zabudowie miejscowości. Cmentarz parafialny
w Sobieniach Jeziorach założony został na planie trapezu i ogrodzony murem z dużych łupanych kamieni polnych. Posiada nieregularny układ alejek i zabytkowy drzewostan, m.in.: kasztanowce białe, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, a z iglaków sosny pospolite. Znajdują się tu mogiły żołnierzy polskich poległych 26 sierpnia 1944 roku, jedna zbiorowa i druga pojedyncza- oficera Kazimierza Świgonia.

Szczególną wartość w krajobrazie kulturowym prawobrzeżnego Mazowsza, posiada drewniany kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawicach. Należy do jednych z niewielu drewnianych obiektów sakralnych, jakie przetrwały do naszych czasów. Został wzniesiony z zastosowaniem kostrukcji zrębowej i oszalowany deskami w układzie pionowym. Jego program użytkowy, a także związany z tym ściśle plan oraz układ przestrzenny, wywodzą się ze średniowiecza. Jest świetnym przykładem zachowywania tradycji w budownictwie drewnianym, zawsze bardziej konserwatywnym od murowanego, gdzie wypracowane formy utrzymywały się przez stulecia. W lewym bocznym ołtarzu z XIXw. znajduje się cenna rzeźba gotycka Madonny z Dzieciątkiem, pochodząca z lat ok. 1370-1380. Na belce tęczy umieszczony jest krucyfiks z 1 poł. XVIII wieku. Zabytkiem jest również murowana dzwonnica z początku XX w. Na cmentarzu znajdują się m.in. nagrobki z 1842 roku oraz mogiły żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, poległych
w walkach na Kępie Radwankowskiej w dniach 23-26 sierpnia 1944 r.

 

W miejscowości Warszawice natrafiono na ślady dużego cmentarzyska grobów kloszowych
z okresu kultury łużyckiej. W 1476 r. dziedzicami wsi byli z nadania Konrada II, Paweł Warszewicki, mówca, wierszopis i sekretarz królewski, oraz Stanisław Warszewicki, teolog, wychowawca Zygmunta III Wazy, jeden z organizatorów Akademii Wileńskiej.

Z założeń rezydencjonalnych na terenie gminy, zachował się zespół pałacowy w Sobieniach Szlacheckich, który w II poł. XVIII w. należał do Jacka Jezierskiego oraz zespół dworski w Siedzowie. Architektura pałacu w Sobieniach Szlacheckich utrzymuje się w konwencji dziewiętnastowiecznych budowli rezydencjonalnych, realizowanych w tej części Mazowsza. Pałac został wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym. Elewacje otynkowane z wydatnym gzymsem podokapowym i skromniejszym kordonowym, dekoracyjnymi obramieniami okien oraz głównym akcentem reprezentacyjności, jakim jest ryzalit środkowy z czterokolumnowym portykiem, nad którym balkon. Przy pałacu niezbyt dobrze zachowane budynki folwarczne oraz park o układzie swobodnym z dominującymi drzewami liściastymi.

Dwór Daszewskich w Siedzowie z drewnianym, parterowym dworem murowanym piętrowym korpusem bocznym, posiada cechy typowej siedziby ziemiańskiej. Wokół dworu rozciąga się parko układzie swobodnym, gdzie istotnymi elementami kompozycyjnymi są: aleje, szpalery i stawy. Wśród starodrzewia dominują nasadzenia: jesionów wyniosłych, lip drobnolistnych, klonów pospolitych, kasztanowców białych, dębów szypułkowych, a z iglaków występują: świerki pospolite, modrzewie i sosny czarne. Wyraźnym akcentem przestrzennym w założeniu parkowym jest dobrze zachowana, okazała aleja kasztanowcowa. Zachował się tutaj również spichlerz drewniany z 1626 roku.

Z licznych niegdyś na tym terenie zabytków techniki, jak: młyny, wiatraki, kuźnie, do dnia dzisiejszego zachowało się niewiele. Unikatowym obiektem w tej grupie zabytków jest wiatrak koźlak
w Sobieniach Kiełczewskich. Datowany na ok. 1830 r., zliczany jest do najstarszych zabytków drewnianych prawobrzeżnego Mazowsza. Wzniesiony na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu, trójkondygnacyjny, osadzony na potężnych podwalinach w kształcie równoramiennego krzyża. Ściany budynku konstrukcji słupowo - ramowej, oszalowane deskami w układzie pionowym. Wewnątrz zachowały się sprawne oryginalne urządzenia do obłuskiwania i mielenia zboża oraz odsiewacze do czyszczenia mąki.

Na terenie gminy, na przestrzeni dziejów, miało miejsce wiele bitew i walk narodowowyzwoleńczych. Niektóre z nich zostały upamiętnione. Skromny, ale wymowny obelisk z tablicą iskrypcyjną poświęcony poległym powstańcom 1863 roku, został wzniesiony w Nowym Zambrzykowie.

Ku czci poległych żołnierzy oraz mieszkańców gminy Sobienie Jeziory, w czasie II wojny światowej, wzniesiono na placu rynkowym w Sobieniach Jeziorach pomnik z wyrytą inskrypcją.

Olbrzymi granitowy głaz z tablicą inskrypcyjną ustawiono w Radwankowie Szlacheckim. Upamiętnia on walkę 3 batalionu2 pułku I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki I Armii WP z wojskami niemieckimi, jaka została stoczona 26 sierpnia 1944 r. Oddaje cześć kiludziesięciu poległym, w tym jego dowódcy mjr J. Rembezie.

Na terenie gminy występują liczne kapliczki, figury i krzyże przydrożne, datowane od XIXdo lat 40 - XX wieku. Do najokazalszych obiektów w tej grupie, należy murowana, kubaturowa kapliczka w miejscowości Dziecinów. Dość często spotykamy kapliczki jedno - lub wielokondygnacjowe w formie słupów bądź filarów z wnękami na przedstawienia świętych, np. murowana kapliczka z Sobień Szlacheckich datowana na 1904 rok, czy kapliczka murowana z czerwonej cegły przy ul. Piwonińskiej w Sobieniach Jeziorach, o oryginalnej trójkondygnacyjnej formie z dwoma górnymi kondygnacjami na planie koła. Figury reprezentuje rzadko spotykany posąg z przedstawieniem „Chrystusa Ubiczowanego” na wysokiej kolumnie, ustawionej przy drodze Sobienie Biskupie - Warszawice i opatrzonej datą 1844 r. Cenną drewnianą rzeźbą jest też przedstawienie św. Jana Nepomucena z dawnej drewnianej kapliczki w Radwankowie Szlacheckim, dzisiaj umieszczonym w przeszklonym wnętrzu kapliczki w Dziecinowie. Najliczniej występują krzyże przydrożne, wykonane z różnych materiałów. Często występują duże krzyże monumentalne, jak np.: granitowy krzyż w Warszawicach w pobliżu kościoła par., z 1926 roku. Do unikatowych już dziś obiektów należą krzyże drewniane, niekiedy z dekoracyjnymi detalami, np. w miejscowości Sobienie Biskupie, datowany na pocz. XX wieku.

Gmina Sobienie-Jeziory jest terenem interesującym pod względem historycznym i kulturowym. Znajduje się tutaj wiele cennych zabytków, miejsc pamięci narodowej, kapliczek, figur i krzyży przydrożnych. Bogactwo kulturowe w połączeniu z walorami przyrodniczymi stanowi o atrakcyjności tego obszaru pod względem rekreacyjnym i może być wykorzystywane w promocji walorów turystycznych gminy.

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakie działania są najistotniejsze w rozwoju gminy w najbliższych latach?
rozwój infrastruktury tech.
rozwój sektora usług i turystyki
łatwy dostęp do edukacji
rozwój przedsiębiorczości
rozwój nowych tech.informacyjnyc
zobacz wyniki

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA