21 kwietnia 2019. imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sobienie-Jeziory
tel. +48 25 685-80-90
gminasj@gminasj.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Edukacja dla przyszłości
Projekt "Edukacja dla przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

PLAKAT

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. nr 3 - Usprawiedliwienie nieobecności

Zał. nr 4 - Rezygnacja z udziału w projekcie

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2013/POKL na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w ramach projektu "Edukacja dla przyszłości", nr POKL.09.01.02-284/13
 

Zapytanie ofertowe

Informacja dot. wyboru ofert

Zapytanie ofertowe nr 2/09/2013/POKL na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Edukacja dla przyszłości", nr POKL.09.01.02-14-284/13

Zapytanie ofertowe

Informacja dot. wyboru ofert

Przetarg nieograniczony: Zakup usług edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektu pt.: „Edukacja dla przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013
Dokumentacja przetargowa została opublikowana w BZP poz. 378066 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/wwwShowPrzetargInfo/16500/%23%231818753296.0

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wzory dokumentów dla nauczycieli
 

Dziennik zajęć pozalekcyjnych - word

Dziennik zajęć pozalekcyjnych - pdf

Karta czasu pracy - word

Karta czasu pracy - pdf

Rachunek - word

Rachunek - pdf

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w PSP w Siedzowie
 

 

 

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w PSP w Siedzowie

 

 

 

 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

 

 

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w PSP w Siedzowie

 

 

 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w PSP w Warszawicach

 

 

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w PSP w Warszawicach

 

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w PSP w Warszawicach

 

 

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakie działania są najistotniejsze w rozwoju gminy w najbliższych latach?
rozwój infrastruktury tech.
rozwój sektora usług i turystyki
łatwy dostęp do edukacji
rozwój przedsiębiorczości
rozwój nowych tech.informacyjnyc
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA