21 kwietnia 2019. imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sobienie-Jeziory
tel. +48 25 685-80-90
gminasj@gminasj.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
PRZETARGI

 

Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

 

Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sobienie-Jeziory - ulica Garwolińska

 

 

Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Sobienie-Jeziory

 

Przebudowa ulicy 1 Maja w miejscowości Sobienie-Jeziory

 

Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Sobienie-Jeziory

 

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

 

Modernizacja drogi gminnej nr 270711W w m. Wysoczyn

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sobieniach-Jeziorach

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Przydawki

 

Przebudowa drogi w miejscowości Sobienie Biskupie

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie Szlacheckie

 

Przebudowa drogi w miejscowości Sobienie Biskupie

 

Remont Świetlicy Wiejskiej w Sobieniach-Jeziorach

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

 

Zakup usług edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektu pt. "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

 

 

Wyposażenie świetlicy w m. Sobienie Szlacheckie

Zakup usług edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektu pt.: „Edukacja dla przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013

 

Dostawa oleju opałowego dla 3 niezależnych kotłowni położonych na terenie gminy Sobienie Jeziory

Remont świetlicy w m. Warszówka

Remont budynku świetlicy w Dziecinowie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie Jeziory

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szymanowice Duże

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedzów

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory do placówki oświatowej w Otwocku w roku szkolnym 20013/2014

Odnowa centrum wsi Sobienie Szlacheckie

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śniadków Dolny

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Sobieniach Jeziorach

 

Przebudowa ulicy Cmentarnej i części ulicy Garwolińskiej w m. Sobienie Jeziory

Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

Odnowa centrum wsi Sobienie Szlacheckie

Modernizacja drogi gminnej Nr 270711W w m. Gusin

Remont budynku świetlicy w Dziecinowie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory

 

Przebudowa targowiska w miejscowości Sobienie-Jeziory

 

Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sobienie-Jeziory" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sobienie-Jeziory", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opracowanie i utrzymanie strony internetowej dla potrzeb realizacji projektu pn. "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zakup usług edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektu pt. "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Odnowa centrum wsi Sobienie Biskupie

Zakup usług edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektu "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Sobienie-Jeziory

Pełnienie funkcji koordynatora projektu "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sewerynów

Zakup usług edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektu pt. "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb realizacji projektu pt. "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Odnowa centrum wsi Wysoczyn

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory do placówki oświatowej w Otwocku w roku szkolnym 2012/2013

Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sobienie Jeziory

Odnowa centrum wsi Sobienie- Jeziory - ul. Duży Rynek

Dostawa oleju opałowego dla 3 niezależnych kotłowni położonych na terenie gminy Sobienie Jeziory

Remont i wyposażenie budynku świetlicy w Starym Zambrzykowie

Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Sobienie-Jeziory

Modernizacja drogi gminnej Szymanowice Duże – Szymanowice Małe

Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie w km 0+000÷1+475

Dostawa pospółki żwirowej

Dostawa oleju opałowego dla 3 niezależnych kotłowni położonych na terenie gminy Sobienie Jeziory

Przebudowa ulic w m. Sobienie Jeziory (ul. Szmaragdowa i ul. Kwiatowa)

Przebudowa drogi gminnej w m. Warszawice w km 0+000÷0+750

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie Jeziory

Zagospodarowanie terenów zielonych – skwerów w centrum wsi Sobienie Jeziory

Przebudowa drogi gminnej Sobienie Kiełczewskie – Sobienie Szlacheckie w km 0+000÷1+770

Sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sobienie Jeziory.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecinów w km 1+510 ÷ 2+038

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakie działania są najistotniejsze w rozwoju gminy w najbliższych latach?
rozwój infrastruktury tech.
rozwój sektora usług i turystyki
łatwy dostęp do edukacji
rozwój przedsiębiorczości
rozwój nowych tech.informacyjnyc
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA